Algemene voorwaarden

25 jaar ervaring

100+ evenementen per jaar

Kantoor op locatie met AED

Productie in eigen beheer

Algemene voorwaarden Kroko’s Evenementen

 1. Aanmeldingen dienen altijd te worden gedaan via ons reserveringssysteem op de website. Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een deelnamebevestiging van onze kant (binnen 4 werkdagen, niks ontvangen, neem dan contact op!).
 2. De deelname aan een markt is pas definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Kroko’s Evenementen is bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van Kroko’s Evenementen is bijgeschreven, heeft Kroko’s Evenementen het recht de markt af te wijzen. U blijft echter het in rekening gebrachte bedrag verschuldigd aan Kroko’s Evenementen.
 3. U ontvangt altijd uiterlijk 2 dagen voor de markt uw plaatsnummer, deze dient u mee te nemen naar de markt. Het niet ontvangen van uw plaatsnummer betekend niet dat uw boeking en uw betalingsverplichting is komen te vervallen.
 4. Op de dag van de markt is Kroko’s Evenementen gerechtigd om de indeling te wijzigen, de toewijzing geeft geen enkel recht op een bepaalde plaats maar is slechts een indicatie van waar u uw plaats kunt vinden. Aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.
 5. Annuleren van een geboekte markt dient schriftelijk of per mail aan ons doorgegeven te worden, telefonische annuleringen en sms’jes worden niet verwerkt. De annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging van de geannuleerde markt heeft ontvangen. Kosten bij annulering: 11 dagen voor evenementdatum: € 10,00 administratiekosten en 10 dagen of korter voor evenementdatum: 100% van het verschuldigde bedrag (dit bedrag dient 7 dagen na de annuleringsdatum bijgeschreven te staan op de bankrekening van Kroko’s Evenementen).
 6. Indien u met een borg werkt, zorgt u er dan voor dat u het verschuldigde bedrag bij aankomst op de markt al klaar heeft liggen, zodat u het bedrag direct aan de marktmeester kan voldoen wanneer deze erom vraagt. Het is niet mogelijk om uw betaling uit te stellen (ook niet naar een later tijdstip die dag).
 7. U dient uiterlijk 1 uur voor aanvang van de markt (zie tijdstip op uw toewijzing) aanwezig te zijn op uw plaats, indien u na deze tijd niet aanwezig bent op uw plaats, kunt u geen aanspraak meer maken op een standplaats. Het bedrag blijft u verschuldigd en wordt niet teruggestort of verrekend met een volgende markt en een eventuele borg zal per direct worden verrekend.
 8. U dient de kraam/grondplaats te bezetten totdat de markt afgelopen is volgens de aangegeven tijd op uw toewijzing. U mag de markt niet eerder verlaten zonder toestemming van de organisatie anders wordt er € 50,00 in rekening gebracht!
 9. U dient op de markt de producten te verkopen welke u bij uw reservering heeft vermeld. Indien u andere producten wilt verkopen, dient u dit van te voren met Kroko’s Evenementen te overleggen. Kroko’s Evenementen heeft het recht de verkoop van andere producten (die niet op uw reservering zijn vermeld of apart is aangegeven) niet toe te staan. Het is verboden om de kramen en/of de plaats aan derden te verhuren zonder toestemming van Kroko’s Evenementen.
 10. Hoekkramen dienen ervoor dat U aan 1 zijde van de kraam kan lopen. Voor uitstallingen naast de kraam dient u vooraf een grondplaats van het gewenste aantal meters te huren. Is dit niet het geval dan heeft Kroko’s Evenementen het recht bij consternatie om de extra meters direct in rekening te brengen.
 11. Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen op het evenement.
 12. Vanaf het moment dat u uw kraam in gebruik neemt tot het moment dat de markt is afgelopen valt de verantwoordelijkheid van de kraam voor de huurder. Dit houdt o.a. in dat u als huurder verantwoordelijk bent voor het deugdelijk vastzetten van de kraam ten tijde van de gehele markt. Indien een kraam gedurende de markt door wind of welke andere invloed komt om te vallen is de eventuele schade aan de kraam of schade aan derden voor rekening van de betreffende huurder. Zorgt u er dus altijd voor dat u materialen meeneemt(o.a. spanbanden en grondpennen) om uw kraam goed te verankeren. Het bovenzeil dient u zelf vast te zetten (indien dit niet door de kraamzetter is gedaan).
 13. Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt. Het is doorgaans niet mogelijk uw auto achter de kraam/plaats te parkeren. Extra materialen (zoals planken, balken en schragen) kunnen tegen betaling extra besteld worden bij uw reservering.
 14. Kroko’s Evenementen is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toege­bracht door wind (omvallende kramen), regen, onweer komen voor risico van de deelnemer zelf.
 15. Kroko’s Evenementen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of tegenvallende opkomst van het publiek.
 16. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Kroko’s Evenementen gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 17. Kroko’s Evenementen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement. Indien er officieel besloten wordt dat de markt geen doorgang mag vinden door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden heeft u geen recht op restitutie van reeds betaald marktgeld. Deelnemers die met een borg werken ontvangen de factuur na evenementdatum.
 18. Deelnemers van het evenement zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: WA (markt) verzekering, belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, Kamer van Koophandel, etc. Als deelnemer (indien u eet- en drinkwaren verkoopt) bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (www.vwa.nl), telefoon: 0800-0488. Restitutie van reeds betaalde marktgelden bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.
 19. Stroom kan tegen betaling gereserveerd worden bij uw reservering. U dient zelf te zorgen voor voldoende verlengsnoer (minimaal 25 meter), eurostekkers en rubberen matten om de kabels af te dekken.
 20. U dient zelf uw afval mee te nemen, wanneer wij nog afval van u vinden dan worden alsnog de opruimkosten in rekening gebracht.